Posa Serenius Berättar

Posa Serenius berättar om sin karriär som speedwayförare. Framför allt om sina långa och kalla resor i Ryssland. Plats är DAK´s klubblokal på Linslagarvägen 4 i Falun (sväng i Gruvrondellen mot Gruvan/Världsarvet och omedelbart vänster, före portalen).

Välkomna önskar Anders

070-5268170