Jaguarsommaren 2019, del 2


Andra delen av Jaguarklubbens Crowdfilmingprojekt där Jaguaråkare har skickat in videor om vad de gör under Jaguarsommaren 2019.

Fortsätt att skicka in dina filmer till: lennart.bengtsson@jaguarklubben.se