Svenska Jaguarklubben inbjuder till årsmöte i Luleå 13 april

TWR i skymning.
Foto: Kenneth Hellman

Svenska Jaguarklubben inbjuder till årsmöte i Luleå 13 april

Tid: Lördag den 13 april 2019, kl 13.00

Plats: Årsmötesförhandlingar på Elite Stadshotellet, Storgatan 15 i Luleå

 

Program 13.00: Årsmötesförhandlingar

14.30: Kaffe

15.30: Studiebesök i Flygledartornet på Luleå Airport och på F21 Fältpluton

som sköter snöröjningen på flygfältet.

19.30: Middag på Elite Stadshotellet.

 

Middag Tvårätters middag exklusive dryck. Klubben subventionerar middagskostnaden

med 200 kr per person och du betalar 250 kr per person.

 

Boende Finns på Elite Stadshotellet i dubbelrum för 890 kr eller enkelrum för 690 kr.

Hotellkostnaden betalas direkt till hotellet vid utcheckning.

 

Motioner Inkomna motioner kan erhållas via mail till sekreterare Lennart Bengtsson,

lennart.bengtsson@jaguarklubben.se, telefon 0709-67 96 11.

 

Årsredovisning Kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.

Den kan även beställas via Lennart Bengtsson.

 

Röstning Kan även ske genom skriftlig fullmakt, men den medlem som är närvarande

vid årsmötet kan endast medföra fullmakt för en (1) frånvarande medlem.

 

Dagordning Delas ut vid årsmötet.

 

Anmälan Anmälan om deltagande i årsmöte, studiebesök, middag samt bokning av

rum mellan lördag och söndag sker till Keith Sivenbring via mejl

keith.sivenbring@jaguarklubben.se alternativt telefon 0730-50 43 00

senast 28 mars.

 

Studiebesök i Flygledartornet på Luleå Airport och på F21 Fältpluton

Luleå Airport har 14-16 avgångar till Stockholm- Arlanda per dag och Sveriges längsta landningsbana på 3 350 meter. Flygplatsen ägs av Försvarsmakten – Norrbottens flygflottilj (F 21) och används därav både av militär och civil luftfart.

På flygplatsen finns landets i särklass bästa snöröjning – flygplatsen stänger aldrig på grund av snö eller is på landningsbanan. I flygtrafikledningens torn övervakar flygledarna totalt 26 000 start och landningar per år, varav cirka 6 500 för militären.

Stix Johan Schödin, klubbmedlem och flygledare, kommer att guida oss i tornet och berätta om utmaningarna med att jobba som flygledare. Vi gör även ett besök i en hangar där Jonas Edlund, chef för Flygfältplutonen visar upp de maskiner och motorer som hanterar snöröjning och underhåll av banor.

 

Varmt välkomna

Styrelsen

 Valberedningens förslag.pdf