I väntan på Jaguarsommaren 2019. Del 1

I väntan på Jaguarsommaren 2019. Här får du se vad som man gör i väntan på Jaguarsommaren 2019. Jaguarentusiaster från Umeå i norr till Borgeby i söder har filmat med sina mobiler.

Fortsätt att filma och skicka in till: lennart.bengtsson@jaguarklubben.se och berätta vad du gör i väntan på Jaguarsommaren 2019!

Filma och skicka in vad du gör i väntan på Jaguarsommaren 2019!