Hur du ändrar/uppdaterar dina medlemsuppgifter!


Instruktionsvideo om hur du ändrar och kompletterar dina matrikeluppgifter, dvs dina uppgifter i medlemsregistret via Jaguarklubbens hemsida. Har du flyttat, bytt e-post eller telefon? Köpt eller sålt någon bil? Gå in och kontrollera dina uppgifter så att du får information till rätt adress.