Att köpa Jaguar X350 – Bättre ljud!

Anders Billing från Joe’s Garage berättar vad vi skall tänka på när vi skall köpa en Jaguar X350 eller X358.
Denna film är redigerad och har ett bättre ljud än förra.