Uppdatera dina matrikeluppgifter!

I vår så kommer Jaguarklubbens matrikel till dem som har valt att få en pappersmatrikel. Alltså måste du göra ett aktivt val om du vill ha matrikeln i pappersformat. Det andra alternativet är att ladda ner den i PDF när du vill.

För att nå medlemsregistret och att ändra dina uppgifter så loggar du in på Jaguarklubbens hemsida med ditt medlemsnummer. En uppmaning till alla är att logga in och kolla så att uppgifterna i matrikeln stämmer. Är det rätt e-post, mobilnummer, bilinnehav etc. Det finns ingen automatisk uppdatering av medlemsregistret utan bygger på att var och en ser till att uppgifterna är korrekta.

Inloggad på medlemsregistret så väljer du knappen redigera. Sedan kan du ändra matrikelval och allt annat. Det är jättebra om du tar dig den lilla stunden och gör det så att vi får en aktuell och uppdaterad matrikel att trycka.

Följ instruktionsstegen på bilden. I redigeringsläget så kan du ändra alla dina uppgifter.

Tack för din hjälp!