Årsmöte i Svenska Jaguarklubben

Svenska Jaguarklubben inbjuder till årsmöte 2018

Tid och plats: Lördag 14 april, kl. 13.00 Clarion Hotel, Örebro

Anmälan: Anmäl ditt deltagande till Lennart Bengtsson lennart.bengtsson@jaguarklubben.se
alternativt 070-967 96 11 senast den 31 mars 2018.

Program: Fullständigt program med medlemsaktivitet presenteras i Jaguar Times vecka 10, 2018.

Motioner: Senaste datum för att skicka in motioner är den 23 mars. De ska skickas skriftligen till styrelsen via sekreterare lennart.bengtsson@jaguarklubben.se. Inkomna motioner kan erhållas från Lennart Bengtsson via brev/epost.

Årsredovisning: Kommer att finnas tillgänglig på årsmötet. Den kan kan också erhållas från Lennart Bengtsson.

Röstning: Kan även ske genom skriftlig fullmakt, men medlem som är närvarande på årsmötet kan endast medföra fullmakt från en (1) frånvarande medlem.

Dagordning: Kommer att utdelas på mötet.

 

Varmt välkomna

Styrelsen