Hur du kommer vidare i medlemsundersökningen!

Här ser vi ett ordmoln från enkäten som gjordes 2013.
Vi skickat ut en medlemsenkät med en attitydundersökning till alla klubbmedlemmar som har en registrerad e-postadress. Några medlemmar har uppmärksammat oss på att det “fastar” i enkäten när de skrivit in ETT ord och ska värdera det. Lösningen är att skriva minst TVÅ ord och sedan går det att komma vidare till den andra frågorna!
Det är ingen traditionell enkät med bara kryssfrågor, utan för att vi ska få ett mera kärnfullt innehåll beskriver man med egna ord hur man upplever klubben och dess aktiviteter. Vi använde samma typ av enkät 2013 och fick då in över 2 400 individuella kommentarer. Dessa synpunkter från medlemmarna är faktiskt grunden till att klubben är så bra som den är idag! 
Några har påpekat att man tycker att enkäten är lite utmanande att fylla i och visst kräver den att man tänker till! Men stå ut – efter de första sidorna kommer de enklare kryssfrågorna. Att svara på enkäten tar 15-20 minuter.
Vi hoppas att du har möjlighet att prioritera tid för att besvara frågorna, så vi kan göra Jaguarklubben ännu bättre framöver. Om du har påbörjat enkäten, men inte gjort färdig, är vi tacksamma om du gör ett nytt försök! På förhand tack för dina svar, de är viktiga för Jaguarklubbens framtid och kommer att presenteras i Jaguar Times under våren.

 

2 tankar om “Hur du kommer vidare i medlemsundersökningen!

Comments are closed.