Vad tycker du om Jaguarklubben?

I dagarna så får Jaguarklubbens medlemmar en enkät att svara på via e-post.

I dagarna kommer alla medlemmar i Svenska Jaguarklubben som har en e-postadress registrerad i medlemsregistret att få en enkät som vi vill att så många som möjligt svarar på.

För fem år sedan gjorde vi en enkät för att få reda på medlemmarnas synpunkter och önskemål. Mycket har hänt sedan dess. Jaguarklubben har vuxit till över 3300 medlemmar och över 320 olika arrangemang om året! Nu vill vi följa upp förra undersökningen och ladda för framtiden.

Alla svar är anonyma och går inte att spåra eller härleda. Dina synpunkter och önskemål är viktiga för oss. Så styrelsen vill tacka alla på förhand för att ni tar er tid och svarar på enkäten som sköts via undersökningsföretaget People Insight.

Resultatet av enkäten kommer att redovisas i Jaguar Times innan sommaren.