Framtidens Bilar

Framtidens Bilar – Besök på Lunds Tekniska Högskola 23 nov, 2017 – Föredrag av Tekn Dr Martin Tunér

Fångad av en annons i våras, gick jag på ett föredrag av Tekn Dr Martin Tunér från LTH, om framtidens bilar och insåg direkt att detta var något som borde intressera Jaguarklubbens medlemmar.

Hur rätt hade jag inte. inbjudan gick ut, på mail, via Jaguarklubben ca kl. 20 00 och på morgonen när jag öppnade mailen var det överbokat. 25 lycklig medlemmar fick chansen att lyssna på Martin samt besöka LTHs Lab i Lund. Pga. det stora intresset kommer vi att göra en repris i slutet av januari.

Besökarna var mycket kunniga och engagerade, vilket gav en intressant dialog mellan Martin och SJKs medlemmar när väl kaffe och kanelbulle, som Jaguarklubben bjöd på, var hade försvunnit ner i medlemmarna. Som bonus visade det sig att Martin även var bilentusiast och hade ett antal bilar under renovering. Bl a hade han handknackat karossen till en äldre Alfa.

Föredraget och diskussionerna rörde sig på hög lekmannanivå och övergick ofta undertecknads kompetensnivå men ett och annat plockade man ändå upp.

Det finns ingen enkel lösning på energifrågan. El, diesel, bensin, vätgas, solenergi etc, etc har alla för- och nackdelar beroende på omständigheterna. Biltillverkarna anpassar sig efter de lagar som politikerna stiftar och med utgångspunkt från dessa försöker man bygga så billiga och driftsäkra motorer som möjligt.

Det är dock inte lätt att vara politiker då man har tryck på sig från alla håll att uppfylla just deras önskemål och behov.

Med hjälp av laser i olika våglängder kan man välja att belysa precis de ämnen man vill studera i förbränningsprocessen.

Motorlabbets övergripande mål är att lära sig mera om förbränningsprocessen i motorer för att ge fordonsindustrin kunskaper om hur motorer ska kunna bli effektivare och miljövänligare.

Metanol är en produkt som ligger Martin varmt om hjärtat och som han tror kommer spela en stor roll i framtidens energiförsörjning. Metanol kan produceras på många olika sätt från all sorts energi. Det är även möjligt att göra om överskott från sol- och vindkraft till metanol.

Den går sedan att använda i bränsleceller för att återigen göra el när behovet finns eller i förbränningsmotorer.

Martin Tunér vill gärna se metanolen som ”flytande el” och tror det är fullt möjligt att ersätta alla fossila drivmedel i världen med förnybar el och metanol.

En standard 4-cylindrig Volvo diesel som kördes på bensin med högre effektivitet som resultat (prova inte själv hemma) Det är svårare än det låter.

En Scania diesel modifierad för Lab-ändamål.

Svenska Jaguarklubben

Lars-Olle Nilsson