Ditt bästa Jaguarminne?

Vi förbereder ett jubileumsnummer och  vill gärna få in text och bilder kring följande teman.

  1. Händelser och/eller historik i de olika klubbregionerna hos våra KR:ar från 1972 och framåt.
  2. Händelser mellan 1972 och idag i klubben av den som känner sig hågad och icke är KR.
  3. Förslag på intressanta profiler inom klubben för personporträtt i text och bild.
  4. Jaguarer i klubben med en intressant historia.
  5. Tips om vad som bör uppmärksammas med anledning av klubbens 45-årsjubileum.
  6. Personliga reflektioner från detta år, jubileumsåret.

Det kan vara korta eller lång skildringar.

Vi behöver dem senast vecka 45, helst tidigare. Ni finner oss i redaktionskommittén på sidan 3 i Jaguar Times. Förutom det som nämnts här är ni välkomna med annat som rör klubben,.

Hälsningar från Sten Siegbahn, Björn Vaervågen och Clas Göran Carlsson, redaktör