Månadsträff SJC – Mellannorrland.

Tisdagen den 31/1 hölls Januariträffen i klubblokalen Hamsta. Kvällen ägnades i huvudsak åt avstämning samt iordningställande av material inför sommarmötet 2017. Rapporter från hyresvärden Timrå Classic Garage föredrogs för deltagarna och traditionsenlig fika intogs. Ett högt deltagarantal var mycket glädjande och alla tyckte att arrangera sommarmöte kan vara rätt så spännande. Många avgörande beslut fattades och träffen avslutades i god anda.