Månadsträff SJC – Mellannorrland.

Tisdagen den 29/11 -16  träffades det glada Jaguargänget i klubblokalen för månadens träff. På kvällens agenda stod en liten “teaser” angående sommarmötesarrangerandet i form av en film från sommarmötet på Bokenäs slott som förevisades av Bjarne. Glädjande för alla var att vi kunde hälsa några nya medlemmar välkomna i gemenskapen och dessa visade sig vara mycket motiverade när de genast åtog sig uppdrag i arbetsgruppen för sommarmötet. Träffen avslutades enligt gängse praxis och en riktigt god jul tillönskades alla.