Tack till Joe’s Garage!

Vi tackar Joe’s Garage för den fina donationen av elva kilo(!) jaguarbroschyrer från två årtusenden (1980-talet och framåt;-)). Detta är ett mycket värdefullt bidrag till det bibliotek vi håller på att bygga upp. Ett referensbibliotek dit bland annat Concourdomare och Modellrepresentanter kan vända sig för att komplettera sina kunskaper.