UPPROP till domarutbildning

Concours d’ Elegance

Vill du bli domare, eller har du dömt tidigare och vill döma igen?

Intresset för tävlingen, som bland annat genomförs i samband med Sommarmötet, ökar konstant och vi behöver ha flera domare. Det brukar vara ett 30-tal anmälda bilar som  ska bedömas i åtta klasser. I vardera klass är det två domare som gör en gemensam bedömning om bilarnas originalskick. Själva bedömningen handlar om att poängsätta bilarna som ska se likadana ut som den dag då de lämnade fabriken. Varken bättre eller sämre.

I varje domarlag ska det finnas kunskaper om renovering och vilken utrustning det fanns att beställa för t ex en E-type eller XJ8 (308) när den var ny. Dessutom behövs öga
för detaljer eftersom båda domarna ska kunna bedöma skick. Det kommer att finna litteratur till stöd för bedömning av orginalitet.

Klubbens Concour-kommitté har tagit fram ett nytt material som stöd till domarna och vi kommer att genomföra en domarutbildning i Stockholm den 2 juli kl 10-16 för att säkerställa kvalitén i bedömningarna.

Vill du veta om du kan vara aktuell som domare ska du kontakta klubbens huvuddomare Bjarne Svendsen. Han tar även emot anmälningar till
domarutbildningen.

Du når Bjarne på 070-360 43 68 eller bjarne.svendsen@jaguarklubben.se.