Klimatkompensationsproblem

I nummer 232 av Jaguar Times lanseras klubbens klimatkompensation. Där hänvisas till en länk, http://www.climatecare.org/jaguar, via vilken medlemmarna kan klimatkompensera inom ramen för Jaguars officiella program.

Det har visat sig att det kan förekomma vissa driftstörningar vid betalning. När betalning ska erläggas via PayPal kan det visa sig att kundkorgen är tom och en nollsumma står angiven. ClimatCare har kontaktats av styrelsen och problemet kan antas avhjälpas inom kort. Om det ändå skulle uppstå kan man försöka senare eller med en annan webbläsare.

Styrelsen