Anmälan till Sommarmötet 2014

Anmälan till Sommarmötet 2014

Välkomna till ÅHUSSTRAND den 15-17 augusti

Säkra ditt deltagande och tillgång till rum med din anmälan snarast, men senast den 1 juni. Därefter kan rum bokas i mån av tillgång.

DELTAGARAVGIFT per bil inklusive rally: 150 kr

CONCOURSAVGIFT per bil: 100 kr

SÖNDAGSEVENT per bil: 50 kr

Dessa avgifter betalas till klubbens bankgiro 5088-0715 när du anmäler dig. Glöm inte att ange anmält medlemsnummer och namn!

Mer information om sommarmötet hittar du här:
http://jaguarklubben.se/node/677

Anmälingstiden har nu gått ut. För efteranmälan, kontakta sommarmötesarramgörerna.