Bromsklossar, stadgar och garagebesök

Mindre än en procent av klubbens drygt 3 100 medlemmar samlades i Bollnäs för att diskutera och påverka Svenska Jaguarklubbens framtid. Deltagarna fick också ta del av hälsingsk gästfrihet i inte mindre än tre ”garage” (och ett kök).

Årsmötet, som i år förlagts till Jaguaraktiva Bollnäs i Hälsingland, lockade 27 medlemmar och en fullmakt. På plats fanns också sex av åtta personer i styrelsen. Innan årsmötesförhandlingarna drog igång redogjorde klubbens ordförande Patrik Hanberger för det gångna årets mål och genomförda aktiviteter.

Under året arrangerades drygt 100 aktiviteter i SJK:s namn, bland annat sommarmötet och 40-årsfirandet vid Skokloster i samband med det. Att aktiviteterna blivit så många är, enligt styrelsen, resultatet av en medveten satsning på en aktiv organisation med fler kontaktpersoner runt om i landet och så kallade träffvärdar som bistår vid arrangemang.

Under vecka 20 (i samband med utgivningen av denna tidning) lanseras klubbens nya hemsida som är en viktig del i en större satsning på närvaro också i sociala medier som Facebook och YouTube. Inom kort presenteras dessutom klubbens miljöpolicy på hemsidan.

En viss självrannsakan infann sig också. Satsningen på en förbättrad klubbshop har kommit av sig något, men eftersom medvetenheten om detta är hög finns all anledning att se framtiden an med tillförsikt.

Årsmötet blev en snabb process utan några större diskussioner. Klubben fick en ny styrelse med nio ledamöter, helt i linje med valberedningens väl förberedda förslag. Några stadgeförändringar klubbades också igenom liksom att medlems- och familjemedlemsavgiften höjs till 500 respektive 150 kronor från och med 2014. Fullständigt protokoll hittar du inom kort på klubbens forum.

Till årsmötet hade inkommit en motion skriven på en knapp fjärdedel av en motorhuv till en XJ40. Motionärerna bad om att bli sponsrade med bromsklossar till sin XJ40 som de har för avsikt att ställa upp med i 24-timmars skrotbilsrace under 2013, se artikel på sidan 32 i Jaguar Times 219. Motionen bifölls efter klargörande att det rör sig om ett engångsbelopp för bromsklossar för racingbruk.

Efter avslutat årsmöte väntade en buss utanför lokalen som tog samtliga närvarande och några tillkommande till Ylva och Tage Bålefalk som upplät sitt kök och hus för afternoon tea med läckerheter från Hälsingland.

När smaklökarna fått sitt väntade ett besök i Bålefalks garage med ögonfägnad i form av en prisvinnande XK 150, E-Type V12 och kanske en fjärdedel av två nyligen införskaffade Mk IX. Där stod också sonens bil av okänt fabrikat.

Övriga tre fjärdedelar av Mk IX-bilarna fick man se efter ytterligare en kort busstur till Tomas Skölds ”garage”, eller ska vi kalla det anläggning? Där ryms i alla fall minst ett 15-tal bilar, kanske fler.

Där fanns ett flertal intressanta bilar och pågående projekt. Det objekt som kanske tilldrog sig störst intresse var ett påbörjat XK180-projekt baserat på en XJS V12. När det fullbordas blir det den tredje XK180-replikan som byggts. Någonsin.

Om detta och andra projekt i Bollnäs ber redaktionen om att få återkomma.

Bussresans näst sista stopp gjordes i Kilafors strax söder om Bollnäs. Där har Bengt Berntsson ägnat de senaste åtta åren åt att bygga sitt ”garage” där han ska ha sina bilar. Garaget (en anläggning på 650 kvadratmeter) har, när det står klart, plats för tre fyra bilar i verkstaden i byggnadens ena skepp och ytterligare sex bilar i byggnadens andra skepp. Än är det ”bara” ett tomt skal och det är nog många som vill återvända när bygget är klart och bilarna är på plats.

Vi som närvarade tackar alla – ingen nämnd och ingen glömd – som bidrog till denna fantastiska heldag som efter bussfärd tillbaka till Bollnäs avslutades med middag och, får man anta, intressanta samtal.