Månadsträff mellannorrland.

Avslutningsträffen 2012 hölls den 27/11 i klubblokalen Hamsta.

Verksamhetsåret avrundades med "myskväll" i klubblokalen där Bertil Bäckström och Bjarne Svendsen visade filmer,dels från tidigare sommarmöte,dels från historiska race med Jaguaranknytning. Höstens verksamhet sammanfattades med uppenbar belåtenhet från medlemmarna och en positiv anda och tillförsikt inför kommande verksamhetsår kunde konstateras.  Efter den traditionella fikastunden önskade deltagarna varandra en god jul och ett gott nytt år och nytt träffdatum bestämdes till den 29/1-2013.