Vattenkokare i jätteformat

Utan tvekan är ett kärnkraftverk en riktig vattenkokare i jätteformat. Lördagen 7 augusti samlades 7 välputsade Jaguarer utanför informationscentret i Forsmark 9 mil norr om Norrtälje. En molnig dag med regnet hängande i luften, men 20° varmt och mycket pigga getingar.

De 16 deltagarna embarkerade bussen för en knappt 2 timmar lång tur runt kärnkraftsområdet. En mycket kunnig guide gjorde det lätt att hänga med i informationen och jag tror att vi alla var mycket imponerade av den rigorösa säkerhet och kvalitet som är signum för hanteringen av svenska kärnkraftverk.

Forsmark består av Forsmark 1, 2 och 3. 1:an producerar 987 MW (megawatt), 2:an 1 000 MW var och 3:an 1 170 MW.

I ett kärnkraftverk kallas klyvningen av atomer fission. Genom att skicka en neutron mot en uranatom, klyvs atomkärnan och nya neutroner frigörs. Dessa kan i sin tur klyva atomer och en kedjereaktion uppstår. Vid kärnklyvningen frigörs värme som används för att koka vatten.

Reaktorerna i Forsmark är svenskkonstruerade. I reaktorns tank finns bränslet, anrikat uran inkapslat i metallrör. Rören sitter i knippen, så kallade bränsleelement. Härden består av 700 bränsleelement som omges av vatten. I reaktortanken kokas vattnet till ånga. Ångan leds direkt till turbinanläggningen och får turbinerna att snurra och driva en elgenerator som genererar elektriciteten. När ångan passerat turbinerna leds den ner i kondensatorn. Genom en stor mängd rör i kondensatorn pumpas havsvatten. När ångan möter de kalla rören omvandlas den på nytt till vatten. Vattnet i reaktorn bildar ett slutet kretslopp och kylvattnet från havet kommer därför aldrig i kontakt med ångan från reaktorn. Havsvattnet pumpas tillbaka ut i havet och är då 10 grader varmare än när det togs in. Vid full drift passerar varje sekund knappt 50 kubikmeter havsvatten genom en kondensator. Om alla tre reaktorerna körs för fullt blir det 141 kubikmeter vatten per sekund. Imponerande.

I processen förbrukas per år och reaktor 20 ton uranbränsle. Uran är ett energirikt grundämne. Ett kilo uran innehåller lika mycket energi som 90 ton kol. Bränslet i reaktorerna är anrikat uran-235 och bryts främst i Kanada och Australien, men också i Namibia, Sydafrika, Kazakstan och Ryssland.

Tyvärr fick vi inte besöka det underjordiska bergrum som är byggt till slutförvaring av använt uran och annat. Aktivister tog sig in på området någon månad före vårt besök och man hade nu stärkt säkerheten ytterligare, vilket innebar att slutförvaringen inte visades under helger.

Guidningen avslutades med rundtur ibland Forsmarks gamla brukssamhälle. Forsmarks bruk är ett av Sveriges bäst bevarade brukssamhällen. När Forsmarks kraftgrupp köpte Forsmark 1975 tog man också över ansvaret för Formarks bruk. Alla hus har försiktigt renoverats och visar på ett fint sätt hur bruket såg ut i sin glans dagar.

Efter en god lunch på Forsmarks Wärdshus splittrades gruppen då några ville besöka bruksmuséet, andra Forsmarks herrgård med den vidhängande engelska parken och några anträda färden hemåt.

 

1_9 2_9 3_9 4_9 5_8 6_8 7_8 8_7 9_6 10_5 11_4 12_2 13_1 14_pub_2 15_pub_2 16_pub_2

Text och foto: Rolf Hammarberg