Vässa klorna och trimma morrhåren

Konbanekörningarna är tillbaka. Den 12 juni är det premiär för årets upplaga av Svenska Jaguarklubbens populära förarövningar.

Efter förra årets succé fortsätter vi på begäran SJKs förarövningar. Dagen är helt fokuserad på att lära känna sin Jaguar under säkra och trevliga former, och alltså inte på prestanda, tävling eller att utmana gränser. Under senare delen av dagen ges dock tillfälle att gasa och bromsa lite mer än vad vi kan göra på allmänna vägar. Du och din Jaguar väljer helt fritt vilka övningar ni vill vara med på och i vilken hastighet ni genomför dem!

Denna dag är också ett bra tillfälle att byta Jaguar med varandra, för de som vill. Passa på och prova om till exempel kompisens tolva är rappare än din kompressormatade sexa eller om XJSens väghållning inte vore något för dig.

Allting förutom bilarna kommer att vara försäkrat genom en grupp/banförsäkring via SJK. Du bör dock kolla upp ditt fordons försäkring med ditt försäkringsbolag innan träffen. Framhåll då att det är en förarövning ledd av en instruktör (undertecknad) och att ingen tidtagning finns och inget tävlingsmoment föreligger.

Jag vill här framhålla att det är extremt svårt att skada sin bil på dessa flygplatsbanor. Vi kör hela tiden en och en, det finns inga fasta saker att glida in i och ytorna är stora. Dessutom håller vi ganska låga hastigheter. Konerna är både mjuka och lätta och ska mig veterligen inte kunna lämna några märken om du har otur och kör på en. Det blir större belastningar på bromsar, chassi och upphängningar än normalt när vi svänger och väjer hastigt, så du måste naturligtvis själv ta hänsyn till just ditt fordons förutsättningar och anpassa körandet därefter.

Med det sagt så vill jag dock redan nu framhålla att all körning och närvaro sker på egen risk och att SJK eller undertecknad inte kan hållas ansvariga för eventuella skador.

Under dagen kommer deltagarna bjudas på fika samt en enklare lunch.

Priset för denna aktivitet är ännu inte fastställd men eftersom SJK sponsrar evenemanget kommer vi medlemmar billigt undan. Förra årets avgift var 125 kr per anmäld. Lunda förening har i år höjt hyran några kronor men det är inte många kronor per anmäld. Vi vill nu fånga ditt intresse så tidigt som möjligt och så att du kan planera in detta då det är ett riktigt måste för en aktiv Jaguar-ägare. Det finns en övre gräns för hur många fordon som kan delta, så det är principen "först i kvarn blir först mald" som gäller vid anmälan.

Anmälan kan bara göras per e-mail till Tom Svendsen och anmälan ska innehålla:
-> Registreringsnummer och bilmodell
-> Medlemsnummer
-> Namn på alla personer i den bilen

Du får en bekräftelse på mottagen anmälan. Betalningsinfo kommer där efter inom kort.

Preliminärt program

  • Kort instruktion och lite säkerhetsinformation
  • Konmarkeringar, körställning, lufttryck, ratthantering, etc
  • Undanmanöverprov, "älgtest"
  • Enkel slalombana
  • "Gång" av konbanan (slalom med tempoväxlingar och vändpunkter)
  • Körning i egen takt i konbanan
  • Accelerations- och bromstester

Bilder från förra året

 

Konbana Konbana
Kring sekelskiftet i snitt. Definitivt 00-tal.
Konbana Konbana
Det ljuva 60-talet. 90-talet när det var som bäst.

I korthet
Vad: Förarövningar med våra Jaguarer på den 24m*950m stora asfaltsytan.
Var: Gimo/Lunda flygfält, 5 mil norr om Uppsala längs väg 288 (koordinaterna Lat 60° 07' 59"N Long 18° 06' 00"E).
När: 12 juni.
Hur: Anmälan snarast till Tom Svendsen.

Text: Tom Svendsen
Foto: Mattias Skarelius